TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ THÁI SƠN

Địa chỉ:  Thôn Kim Thành - xã Thái Sơn - Thái Thụy - Thái Bình.

Điện thoại: 0363.770.204

Email: thaison2@thaithuy.edu.vn

 

 

 
Lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Thái Sơn
 

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

1

Họ và tên: Trần Quốc Tuấn

Chức vụHiệu trưởng

Năm sinh: 1981

Địa chỉ: Thái Sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng: 12/01/2006

Ngày chính thức: 12/01/2007

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung

Điện thoại: 0989357869

email: tuanthaison2@thaithuy.edu.vn

 

2

Họ và tênĐặng Hùng Tráng

Chức vụPhó Hiệu trưởng

Năm sinh: 1968

Địa chỉ: Đông Lĩnh – Đông Hưng  – Thái Bình

Ngày vào Đảng: 26/10/2000

Ngày chính thức: 26/10/2001

Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán

Nhiệm vụ được phân công: Chuyên môn, Phổ cập, Lao động  - TDVS - Dạy nghề

Điện thoại: 0392.146.329

email: trangthaison2@thaithuy.edu.vn

 

3

Họ và tên: Phạm Thị Lan

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn

Năm sinh: 1973

Địa chỉ:  Thái Sơn - Thái Thụy  – Thái Bình

Ngày vào Đảng: 11/04/2000

Ngày chính thức:15/10/2004

Trình độ Lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm 

Nhiệm vụ được phân công: Chủ tịch Công đoàn

Điện thoại: 0987410525

email: c1lanhaison1@thaithuy.edu.vn

 

 
 
Danh sách tổ chuyên môn Trường

 

a, Tổ Văn phòng

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

1

Họ và tênTrịnh Thị Hương

Năm sinh: 1964

Địa chỉ: Thái Giang - Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

Nhiệm vụ được phân công: Kế toán

Điện thoại:

email: @thaithuy.edu.vn

 

2

Họ và tên Đào Thị Anh

Năm sinh:  1980

Địa chỉ:  Thái Hà– Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Trình độ Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn:

Nhiệm vụ được phân công: Nhân viên Thư viện

Điện thoại:

email:

 

b, Tổ Khoa học tự nhiên.

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

1

Họ và tênNgô Thị Hương

Chức vụTổ trưởng

Năm sinh: 1958

Địa chỉ: Thái Sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Toán

Nhiệm vụ được phân công: Tổ trưởng, Toán 9…

Điện thoại: 01653.168.128

email: huongttthaisson2@thaithuy.edu.vn

 

2

Họ và tênPhạm Thị Sen

Chức vụTổ phó

Năm sinh: 1959

Địa chỉ: Thái Sơn - Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Toán

Nhiệm vụ được phân công: Tổ phó

Điện thoại:

email: @thaithuy.edu.vn

 

3

Họ và tênNguyễn Thị Uy

Năm sinh: 1959

Địa chỉ: Thái Sơn - Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Toán

Nhiệm vụ được phân công:

Điện thoại:

email: @thaithuy.edu.vn

 

4

Họ và tênNgô Thị Khuya

Năm sinh: 1958

Địa chỉ: Thái Sơn - Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Sinh

Nhiệm vụ được phân công:

Điện thoại:

email: @thaithuy.edu.vn

 

5

Họ và tênBùi Thị Kiên

Năm sinh: 1962

Địa chỉ: Thái Sơn - Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Toán

Nhiệm vụ được phân công:

Điện thoại:

 

6

Họ và tênVũ Thị Diên

Năm sinh: 1968

Địa chỉ: Đông Huy – Đông Hưng – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm TDTT

Nhiệm vụ được phân công: Dạy thể dục các khối lớp 6, 7, 8, 9

Điện thoại:

 

7

Họ và tênPhạm Huy Hùng

Năm sinh: 1979

Địa chỉ: Thái Sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán

Nhiệm vụ được phân công: Dạy thể dục các khối lớp 6, 7, 8, 9

Điện thoại:

 

8

Họ và tênPhạm Thị Huế

Năm sinh: 1986

Địa chỉ: Thái Sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Tin học

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Tin các khối 6, 7, 8, Công nghệ

Điện thoại:

 

9

Họ và tênĐinh Thị Xim

Năm sinh: 1987

Địa chỉ: Thái Sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Toán

Nhiệm vụ được phân công: Dạy

Điện thoại:

 

10

Họ và tênVũ Thị Thúy

Năm sinh: 1987

Địa chỉ: Thái Sơn – Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Công nghệ

Nhiệm vụ được phân công: Dạy

Điện thoại:

 

c, Tổ Khoa học xã hội

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

1

Họ và tênPhạm Thị Phương Châm

Chức vụ: Tổ trưởng

Năm sinh: 1977

Địa chỉ: Thái Hà – Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng: Chưa

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sử

Nhiệm vụ được phân công: Tổ trưởng, dạy Văn 6a, 6b…

Điện thoại: 01672.961.231

email: chamttthaison2@thaithuy.edu.vn

 

2

Họ và tênTrịnh Thị Thúy

Chức vụTổ phó

Năm sinh: 1981

Địa chỉ: Thái Sơn - Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Văn

Nhiệm vụ được phân công: Tổ phó

Điện thoại:

email: @thaithuy.edu.vn

 

3

Họ và tênNguyễn Văn Yêm

Năm sinh: 1965

Địa chỉ: Thái Sơn - Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Tiếng Anh

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Tiếng anh các khối lớp

Điện thoại:

email: @thaithuy.edu.vn

 

4

Họ và tênHoàng Thị Thời

Năm sinh: 1973

Địa chỉ: Thái Sơn - Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Văn

Nhiệm vụ được phân công:

Điện thoại:

email: @thaithuy.edu.vn

 

5

Họ và tênĐỗ Thị Hương

Năm sinh: 1969

Địa chỉ: Thái Hà - Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Địa

Nhiệm vụ được phân công:

Điện thoại:

email: @thaithuy.edu.vn

 

6

Họ và tênTrần Công Hoàn

Năm sinh: 1973

Địa chỉ: Thái Sơn - Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Âm nhạc

Nhiệm vụ được phân công:

Điện thoại:

email: @thaithuy.edu.vn

 

7

Họ và tênPhạm Thị Hồng Văn

Năm sinh: 1975

Địa chỉ: Thái Hà - Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Tiếng Anh

Nhiệm vụ được phân công:

Điện thoại:

email: @thaithuy.edu.vn

 

8

Họ và tênNguyễn Thị Hoa

Năm sinh: 1978

Địa chỉ: Thái Sơn - Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Sử

Nhiệm vụ được phân công:

Điện thoại:

email: @thaithuy.edu.vn

 

9

Họ và tênTrịnh Thị Thu Hiền

Năm sinh: 1986

Địa chỉ: Thái Sơn - Thái Thụy – Thái Bình

Ngày vào Đảng:

Ngày chính thức:

Lý luận chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm GDCD

Nhiệm vụ được phân công:

Điện thoại:

email: @thaithuy.edu.vn